X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Řešení Vašich problémů Reklamační řád

Reklamační řád

  • Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.
  • Kupující je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned prodávajícímu. Vady, které se projevily později, je povinen kupující oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny po vynaložení přiměřené odborné péče.
  • Kupující je povinen uplatňovat reklamaci v sídle prodávajícího. Náklady spojené s dopravou zboží na reklamaci hradí kupující. Vždy je třeba uvést typ a sériové číslo vadného výrobku a dále co nejpodrobněji popsat charakter závady a uvést kontaktní osobu (jméno a telefon), se kterou je možné konzultovat případné podrobnosti.
  • Při reklamaci výrobku je kupující povinen prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou. Pokud se kupující neprokáže fakturou, bude oprava považována za mimozáruční. V případě ztráty dokladů si může zákazník vyžádat u prodávajícího zhotovení kopií za poplatek ve výši 100,- Kč.
  • Pokud kupující nepředá při reklamaci podstatné součásti příslušenství nutných k opravě výrobku, nepřevezme prodávající výrobek k reklamaci.
  • Pokud kupující nahlásí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), může prodávající požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním nahlášené závady objednavatelem, v plné výši. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě účtována podle aktuálních platných cen servisního střediska v místě uplatnění reklamace.

Poslat na e-mail Tisknout

Rychlý kontakt

Vysoké Mýto

Tel.: 465 421 761

Přijďte si osobně vybrat


Praha

Tel.: 284 819 771

Přijďte si osobně vybrat

Novinky na e-mail

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

© VT DATA,a.s.

vtdata.cz | mobile-energy.cz | samsonite-ict.cz       Vyberte si dle značky baterie do notebooku AcerAsusDellIBMLenovo.

Tvorba internetového obchodu, eBRÁNA s.r.o. Tvorba webových stránek, eBRÁNA s.r.o.